Taisyklės ir sąlygos

Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir madmotors.lt elektroninės parduotuvės, kurią valdo  UAB “VILKMANA” įm.k.304852480 ir veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – “Pardavėjas”), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“)

Sutarties galiojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, patvirtindamas paslaugų krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai Pirkėjas gauna paslaugų apmokėjimo kuponą ir sutinka su žemiau išvardintomis paslaugų suteikimo sąlygomis ir taisyklėmis.

Tai yra taisyklės ir sąlygos su kuriomis klientas turi sutikti norėdamas gauti “MadMotors” nuotykių poligono teikiamas paslaugas.

Paslauga

“MadMotors” nuotykių poligonas teikia atlygintinas profesinio orientavimo pamokas siekiantiems ateityje įgyti atitinkamą traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) kvalifikaciją.
“MadMotors” nuotykių poligono išduodami profesinio orientavimo sertifikatai neturi juridinės galios ir negali būti naudojami kaip oficialūs kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

Pagrindinės paslaugų suteikimo sąlygos

Paslauga suteikiama tik gavus jos pilną išankstinį apmokėjimą.
Paslaugos kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos.
Paslaugos yra teikiamos tik oficialaus pramogų sezono metu.
Paslauga suteikiama tik atlikus išankstinę paslaugos laiko rezervaciją adresu https://www.madmotors.lt/rezervuok-laika/.
Nuotykių poligone galioja 0 promilių taisyklė pramoga besinaudojantiems asmenims.
Nuotykių poligonas pasilieka teisę paslaugų kokybės gerinimo, savireklamos ir saugos užtikrinimo tikslais paslaugų teikimo metu daryti audiovizualinius įrašus bei fotografijas.

Įsigytų paslaugų pristatymas

eDovana (0 €)

 • Atsiunčiama per 1 minutę
 • 24 val. per parą, 7 d. per savaitę!
 • Atsiunčiama el. paštu.
 • Atsispausdinsite spausdintuvu.

Pirkėjas pirkdamas paslaugą madmotors.lt elektroninėje parduotuvėje, įsigyja elektroninį kuponą, kuris yra įsigytos paslaugos patvirtinimas.
Elektroninis kuponas, gavus pilną paslaugos apmokėjimą, yra išsiunčiamas Pirkėjui jo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjui pageidaujant papildomai gali būti išsiunčiamas dovanų kuponas pdf formatu.

Pinigų gražinimo atvejai

Mokėjimai už paslaugas gali būti gražinti šiais atvejais:

Jei pirmos laiko rezervacijos metu, nuotykių poligonas negali suteikti paslaugos norimu metu.
Paslaugų teikimo metu sugenda technika ir nuotykių poligonas negali pasiūlyti alternatyvos.
Kitais vartotojų teisių nustatytais pagrindais http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_lt.htm

Nepanaudotą „MadMotors nuotykių poligono“ dovanų kuponą galima grąžinti per 14 dienų nuo kupono užsakymo dienos.

Pinigų grąžinimo tvarka:

 • Klientas informuoja „madmotors.lt“ raštu, kad nori susigrąžinti pinigus už dovanų kuponą.
 • Klientas užpildo prašymą dėl pinigų grąžinimo ir pristato jį „madmotors.lt“ praėjus ne daugiau nei 14 dienų nuo pirkimo dienos.
 • Jei dovanų kuponas buvo apmokėtas grynaisiais pinigais, klientas prie Pinigų grąžinimo prašymo privalo pateikti pirkimo kvitą / jo kopiją. Pinigai grąžinami atliekant pavedimą į kliento sąskaitą. Grąžinimai grynaisiais pinigais nedaromi.
 • Jei dovanų kuponas buvo apmokėtas el. bankininkyste / pavedimu, pinigai grąžinami į tą pačią kliento sąskaitą.
 • Pinigai už dovanų kuponą grąžinami per 20 darbo dienų.

Privatumo politika

„Madmotors.lt“ Privatumo politika

„Madmotors.lt“ yra įsipareigoję saugoti savo Klientų privatumą bei rūpintis, kad jų asmeniniai duomenys būtų saugūs. „Madmotors.lt“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Trumpai apie „Madmotors.lt“ vykdomą Privatumo politiką

Informacija apie „Madmotors.lt“ Klientus nėra naudojama neteisėtais tikslais;
„Madmotors.lt“ neperduoda savo Klientų duomenų ar asmeninės informacijos trečiosioms šalims.

Autorių teisės

Visa „Madmotors.lt“ internetinėje svetainėje pateikiamai informacijai, tekstams ir kitam turiniui suteikiama Autorinių teisių apsauga. T.y. niekas neturi teisės kopijuoti „Madmotors.lt“ svetainėje esančios informacijos negavęs UAB “VILKMANA” sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai naudojama asmeniniams poreikiams.

Asmeninės informacijos kaupimas ir naudojimas

Atlikdamas užsakymą, Klientas turi pateikti savo kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas ir kt.). Tai leidžia „Madmotors.lt“ įvykdyti Kliento užsakymą bei su juo susisiekti iškilus problemų dėl užsakymo vykdymo ar paslaugos suteikimo.
Visa su Klientu susijusi informacija (asmeniniai duomenys bei informacija apie apmokėjimą) nėra perduodama trečiosioms šalims. „Madmotors.lt“ gerbia savo Klientų privatumą bei jų asmeninių duomenų konfidencialumą bei visus Klientų duomenis naudoja paisydami Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktų.

„Madmotors.lt“ siunčiami pranešimai

„Madmotors.lt“ naujienas el. paštu / telefonu gauna tik tai užsisakę Klientai. Jei Klientui nėra aktualios „Madmotors.lt“ siunčiamos naujienos, jis bet kada gali jų atsisakyti. „Madmotors.lt“ privalomai siunčia tik svarbią, su Kliento užsakymu susijusią informaciją, kurią Klientui privalu žinoti. Klientų el. pašto adresai bei telefono numeriai nėra perduodami trečiosioms šalims.

Ne asmeninių duomenų kaupimas ir naudojimas

Statistikos tikslais, „Madmotors.lt“ renka informaciją apie svetainės lankytojus (apsilankymo laikas, trukmė, peržiūrėtų puslapių skaičius, šalis, kuri interneto naršyklė buvo naudojama, iš kurios svetainės ateita ir pan.). Ši informacija neidentifikuoja konkretaus asmens, tačiau ji suteikia statistinę informaciją, kurią „Madmotors.lt“ gali analizuoti ir vėliau ją pritaikyti svetainės funkcionalumo gerinimui, naudoti duomenis marketingo bei Klientų aptarnavimo tikslais. Lankytojų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Slapukai

„Madmotors.lt“ svarbi statistinė informacija, koks yra svetainės lankytojų grįžtamumas. Pakartotiniems apsilankymams skaičiuoti „Madmotors.lt“ svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai neidentifikuoja konkretaus asmens, jie tik skaičiuoja svetainės lankytojų statistiką.

Informacija apie Klientus atskleidimas trečiosioms šalims

„Madmotors.lt“ įsipareigoja saugoti savo Klientų privatumą bei neparduoti jų asmeninės informacijos trečiosios šalims, išskyrus atvejus, kai informacijos perdavimas yra privalomas vykdant paslaugą bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Nuorodos į kitus tinklalapius

„Madmotors.lt“ svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, tačiau „Madmotors.lt“ nėra atsakinga už tų interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo bei saugumo užtikrinimo metodus.

SAUGAUS PRAMOGAVIMO NUOTYKIŲ POLIGONE TAISYKLĖS

Kiekvienas Svečias ir jo lydimas asmuo prieš pradėdamas pramogauti Nuotykių poligone privalo susipažinti su šiom taisyklėm ir jų laikytis.

Svečiui draudžiama:

 1. Be leidimo įeiti į aktyvią pramogų zoną.
 2. Šokti iš technikos kabinos arba nuo ekskavatoriaus vikšrų žemyn.
 3. Savavališkai išlipti iš technikos kabinos be instruktoriaus leidimo.
 4. Be instruktoriaus leidimo užvesti technikos variklį.
 5. Ignoruoti instruktoriaus nurodymus pramogos teikimo metu.
 6. Gadinti arba perjunginėti Svečiui išduotą radio ryšio įrangą.
 7. Toliau tęsti bet kokius veiksmus jei dingsta radijo ryšys su instruktoriumi.
 8. Būti apsvaigusiam nuo alkoholio ir/ar kitų psichotropinių medžiagų.

Svečią lydintiems asmenims draudžiama:

 1. Palikti žiūrovų zoną be instruktoriaus leidimo.
 2. Be leidimo įeiti į aktyvią pramogų zoną.
 3. Vartoti alkoholį ar kitas psichotropines medžiagas Poligono teritorijoje.

 

Pramogų poligone galioja 0 promilių taisyklė, todėl Svečias sutinka būti patikrintas alkostesteriu prieš suteikiant paslaugas. Alkotesterio parodymams viršijus nustatytą normą, paslaugos Svečiui neteikiamos.

Lankytojas sutinka kad Madmotors pramogų poligonas neprisiima atsakomybės už galimas traumas, kurios gali nutikti lankytojui nesilaikant instruktoriaus nurodymų.

Pramogų poligono darbuotojai turi teisę bet kuriuo momentu pašalinti asmenis nesilaikančius Sutarties, šių taisyklių ar saugos instrukcijų.

Klientų sutikimas su „Madmotors.lt“ Privatumo politika

Naudodamiesi „Madmotors.lt“ paslaugomis, Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su „Madmotors.lt“ Privatumo politika bei jai neprieštarauja.

Pasakykite mums, ką galvojate

Jei turite pastabų bei pasiūlymų apie „Madmotors.lt“ vykdomą privatumo politiką, prašome apie tai pranešti el. paštu info@madmotors.lt

Privatumo politika atnaujinama šioje svetainėje.
Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2017 m. balandžio mėn.